Ny i styrelsen? Eller behöver ni alla fräscha upp era kunskaper kring styrelsearbete?

Styrelsen är en av ert företags största tillgångar för att skapa ett lönsamt och hållbart företag. Under vår utbildning Styrelsens roll och ansvar får ni lära er om det juridiska ansvaret för styrelsen samt metoder som kommer att hjälpa er att öka er effektivitet.

Utbildningsledare är Bridget Wedberg.

Ur innehållet:

  • Styrelsens ställning
  • Styrelsens uppgifter och roll
  • Ledamöter och suppleanter
  • Tillsättande, mandattid och utträde
  • Jäv, och mycket mer.

Kontaktperson: Bridget Wedberg, diplomerad rådgivare

Kontakta Bridget Wedberg