Vilka är Coompanion?

Coompanion består av 25 regionala rådgivningscentra. Vi är experter på kooperativt företagande och vi arbetar bland annat på uppdrag av Tillväxtverket med att ge kostnadsfri rådgivning.

I vår kostnadsfria rådgivning hjälper vi er att vässa er idé, idéer om hur ni kan söka finansiering, hur samarbetet ska organiseras, hitta andra företag att samverka med, kompetensutveckling och stöd när ni planerar att expandera.

 

Ekonomisk förening – skräddarsydd för samarbete

Kooperativa företag kan drivas i olika företagsformer. Ekonomisk förening är ofta lämpligast eftersom lagstiftningen är anpassad till det demokratiska ägandet. Ekonomisk förening är också ett sätt att garantera att inflytandet stannar kvar hos de som är närmast berörda. I ett kooperativt företag arbetar man ofta enligt de 7 kooperativa principerna.

Kooperativa företag leder tillväxtligan

Kooperativa företag ökar mest av alla företagsformer i Sverige. Varje år startar runt 600 nya kooperativa företag i landet och de flesta entreprenörer – särskilt unga – vill starta företag tillsammans. Tillväxten är stark i kooperativa företag. På 10 år blir de dubbelt så stora mätt i omsättning och antal sysselsatta. Kooperativa företag finns inom alla branscher, särskilt inom kulturområdet, upplevelseindustrin, IT-branschen och inom vård och omsorg.

Se vår film om kooperation här nedan!