Yalla-projektet i Rinkeby och Vårby gård

Snabb väg till jobb och företagande!

Genom Yalla-projektet erbjuder vi en möjlighet för nyanlända att skapa sin egen väg till jobb och företagande i Sverige. Tillsammans med våra projektpartners bygger vi upp arbetsintegrerande sociala företag, främst med café- och cateringverksamhet i Rinkeby och Vårby gård. Under projektet får deltagarna viktiga pusselbitar för en lyckad integrationsprocess, så som utbildning, språkträning, socialt nätverk och arbetslivserfarenhet.

Nu finns det möjlighet att beställa mat eller fikabröd från cateringverksamheten i Rinkeby! Se exempel från menyn här.

Yalla-projektet har inspirerats av det sociala företaget Yalla Trappan, ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö. Idag har företaget över 30 anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i sina tre verksamhetsgrenar: kafé/catering, syateljé samt lokalvård och konferensservice. Målsättningen är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att tillvarata den stora kompetens som finns bland medarbetare och praktikanter har de gemensamt skapat en livskraftig och stabil verksamhet präglad av solidaritetstänkande och innovationsrikedom.

Vann priset Nyttigaste affären

Yalla Trappan har nyligen tillsammans med IKEA Malmö tilldelats priset Nyttigaste Affären 2016, som delas ut av Coompanion, HSB och Spoon Agency. På IKEA Malmö kan kunderna vända sig till Syservice, där personal från Yalla Trappan syr upp gardiner och annat på beställning. Relationen har utvecklats stegvis, från att IKEA Malmö 2010 ville ha sjalar till sina uniformer, fram till dagens syateljé.

 

Information om Yalla-projektet i Rinkeby och Vårby gård

Projektet erbjuder en möjlighet till personer som varit max 36 månader i Sverige att i samarbete med projektets partners utveckla arbetsintegrerande sociala företag som en möjlighet till jobb och företagande.

• Insatser: praktisk introduktion i matlagning, café/catering, drift av ett arbetsintegrerande socialt företag, arbetsplatsnära språkträning mm.

• Mål: Att skapa arbetstillfällen inom ett café, catering och ev fler verksamheter i samarbete med Blå Vägen samt ByggVestas sociala satsning i det nya bostadsområdet RinkebyTerrassen, samt i samarbete med ABF Huddinge i Vårby gård.

• Projektorganisation: Projektet ägs av Coompanion Stockholm och drivs i partnerskap med
Blå Vägen ek för, fastighetsbolaget ByggVesta i Rinkeby och ABF Huddinges verksamhet i Vårby gård. Projektet finansieras av Tillväxtverket.

• Målgrupp: Nyanlända eller utrikes födda kvinnor som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Handläggare på Arbetsförmedlingen eller kommunen samt andra intressenter är välkommen att kontakta oss för mer information.

 

coomp_logo_rgb_111129

byggvesta-logga

tillvfinansieringrgbbla

abf_logoruta_huddinge_red

bla-vagen-logga